Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova

 

IČO:                       012 818 01 

Předseda:           Gabriela Mužíková

Místopředseda:   Jarmila Michálková

 

email:  Gabi.Muzikova@seznam.cz