ROČNÍ PŘÍSPĚVEK DO SDRUŽENÍ RODIČŮ

 

Členský příspěvek pro školní rok 2016/2017 byl odhlasován na členské schůzi opět ve výši:

 

 400,- Kč/rodina.

 

   -  200,- Kč do konce listopadu 2016

   -  200,- Kč do konce března 2017

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

VÝBOR SDRUŽENÍ 2016/17

 

                           předseda:                 Gabriela Mužíková

                           místopředseda:        Jarmila Michálková

 

                           pokladník:                Marie Galetová
                       

                           kontrolní komise:          Dagmar Pospíšilíková
                                                                Romana Chovancová
                                                                Otakar Slouka

             

Vzhledem k neúprosné generační obměně je potřeba několik nových členů do výboru Sdružení pro příští školní rok 2017/2018.

Nebuďte pasivní mlčící většina!  Nebojte se a zapojte se!             

TŘÍDNÍ DŮVĚRNÍCI PRO ROK 2016/2017

 

1.          p.Dudíková

2.          p.Tatýrek

3.          p.Monika Motalová

4.          P.Muchová

5.          p.Dagmar Pospíšilíková

6.          p.Gabriela Mužíková

7.          p.Anna Kovaříková

8.          p.Mikešová

9.          p.Hana Slouková