(zápisy v originálu word lze spustit prokliknutím odkazu v níže uvedeném přehledu)

 

Zápis ze schůze SR 16.10.2012

 

Přítomno 16 osob

 

1. Zhodnocení uplynulého roku

 

a) akce pořádané SR

LYŽAŘSKÉ SOBOTY PRO RODIČE A DĚTI – asi 4 víkendy na lyžích na vlastní náklady. Děti se seznámily s lyžováním pod vedením manželů Sloukových a svých rodičů. Od zúčastněných rodičů vyjádřena spokojenost.

ŠKOLNÍ PLES –  výdělek 18 704,- Kč. Pořízena multifunkční kopírka na 2.stupeň ZŠ, účast cca 110 lidí, členů SR, rodičů, prarodičů, učitelů i z řad bývalých, občerstvení výborné, prezentace školy skvělá, dary v soutěži – tombole, díky sponzorům…  - všichni vyjádřili spokojenost

DĚTSKÝ DEN – skvělé hry, stanoviště ve spolupráci s dětmi vyšších ročníků ZŠ i rodičů, odměny za finanční podpory obce Pavlovice u Přerova

b) hospodaření

- viz přiložený výpis od pokladníka SR R.Hrušky. Celkem příjmy 81 282,- Kč a celkem výdaje 63 143,- Kč

- pro zajímavost – v loňském roce bylo 81 členů a každý řádně zaplatil členský příspěvek ve výši 400,-Kč. Když se podíváte na příjmy, jako by každý člen dal 1003,50 Kč nebo s výdaji přes SR škole pomohl částkou  779,-Kč

- opět zmíněn příspěvek na autobus na školní výlet 1.stupně v loňském roce. Pro příště se nebude platit výlet, ale pouze doprava spojená s výukou, reprezentací školy apod.

 

2. Volba výboru:

 

Předsedkyně               Mužíková Gabriela

Místopředsedkyně      Michálková Jarmila

Pokladník                   Hruška Radek

Revizor                       Slouka Otakar

                                   Pospíšilíková Dagmar

 

Třídní důvěrníci:

1.třída                         Pospíšilíková Dagmar

2.třída                         Šípková Juliana

3.třída                         Klvaňová Jana

4.třída                         Hucelová Dana

5.třída                         Slouková Hana

                                   Chovancová Romana

6.třída                         Mlčáková Lenka

7.třída                         Slouka Otakar

8.třída                         Mužíková Gabriel

                                   Hruška Radek

9.třída                         Šerá Ivana

                                   Žáková Monika

 

 

 

 

3. Plán na školní rok 2012/2013

 

Příjmy

Výběr členského příspěvku až v roce 2013.  Důvody viz níže v diskuzi.

Výdaje

Žádost ředitele školy o finanční podporu aktivit organizovaných školou pro její žáky ve šk.roce 2012/2013 byla odsouhlasena až do výše celkového stavu financí SR k dnešnímu dni tj.  do 51 549,-Kč. Bod č.10 – úhrada provozních nákladů (energie) při využití prostor (Stodoly) CPR Ráj pro školní aktivity bude upřesněna na jaře 2013 a po té se o ní bude hlasovat na schůzi SR.

 

Plán činností SR ve školním roce 2012/2013

AKCE

Lyžařské soboty – jako v letech minulých, pro rodiče a děti, na vlastní náklady a odpovědnost rodičů, pod vedením manželů Sloukových z Hradčan. Sledujte web

Školní ples -  v KD v Pavlovicích u Přerova v sobotu 26.1.2012 od 19:00h. Schůze k plesu v prosinci – sledujte web

Dětský den – upřesní se na schůzi SR na jaře 2013

Sběr

- starý papír – na váhu, odvezeny 2 kontejnery, další bude na jaře 2013 – sledujte web

- kaštany – na váhu, nosit na 1.stupěň, odvezou 17.10.2012

- vršky od PET láhví – na váhu

- staré baterie – nosit na 1.stupěň, nová akce učitelského sboru 1.stupně – přírodovědného kroužku

(již se nesbírá pomerančová kůra, protože je s ní problém se skladováním a drahé poštovné…)

 

Odměna za sběry

Navrhován byl výlet za méně peněz např. turistika nebo kniha… Většinou přítomných odsouhlasen výlet. Pro ty, kteří budou mít nárok na odměnu a nebudou se moci zúčastnit např. knížka, čokoláda, stejně tak i pro první nejlepší sběrače.

Upřesní se na schůzi SR na jaře 2013

 

4. Diskuze

 

- lyžařský výcvik – Přednost mají děti ze 7 třídy, pak z vyšších ročníků, které nejeli a pak teprve z nižší třídy. Nová věc - pokud bude zájem o snowboard, je třeba minimálně 7 zájemců (1 družstvo).Optimální počet na lyžařský výcvik je 20 dětí.

 Dle sdělení p.ředitele je v současnosti přihlášeno  7 zájemců na lyže a 5 snowboard, takže neváhejte.

- na 1.stupeň by si pí. učitelky přáli didaktické pomůcky, např. mikroskop do přírodovědného kroužku

- ples – vystoupení letos připravuje 1.stupeň,
            Bylo by dobré připravit pro 9.třídu nějaké rozloučení právě na plese.
            Všichni žáci naší školy na plese max. do 22h!

- žádost administrátora webových stránek SR  o častější zasílání informací a letáků o akcích školy - od učitelů, ředitele…

- nábor dětí do 1.třídy ze Sušic, Oprostovic, do 6.třídy z Radslavic, …

- čistící zóna na 2.stupni, šatny, skříňky, nová okna na celou školu – vše závisí na financích.

Chceme slyšet názor všech rodičů dětí navštěvujících tuto školu i všech, kterým na této škole záleží – pište na web, na email, přijďte za námi nebo za svým třídním důvěrníkem.

 

Nejvíce času zabrala informace o transformaci našeho SR.

To proto, že jsme organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou pod občanským sdružením Unie rodičů ČR, které působí v celé ČR. Přesný název našeho SR zní: Unie rodičů ČR – sdružení rodičů při Základní škole v Pavlovicích u Přerova. Měli bychom dostávat informace o dění v URČR, informační časopis, který vydávají, měli bychom platit členský příspěvek. Jeho placení bylo již dříve zrušeno při první nespolupráci od URČR.
     Snažila jsem se několikrát spojit s URČR, to se nezdařilo. Webové stránky nebyly dlouho k dispozici – nezobrazovaly se, pak se na nich objevovaly pouze stanovy tohoto o.s., (čili i naše). Dále byl na stránkách nefunkční emailový kontakt, ze kterého se vracely emaily, jako z neexistujícího.
       Proto jsem vyhledala informace, jak žádat informace od ministerstva vnitra (registruje veškerá občanská sdružení). Bylo mi sděleno, že URČR  je již nějakou dobu v rozpadu, nevykazuje žádnou činnost, a dále doporučeno:

                      -  zrušit naše stávající o.s.
                      -  následně založit nové samostatné o.s., bez zastřešující mateřské organizace.

 

        Dle stanov lze stávající o.s. zrušit jen nadpoloviční většinou všech členů. To vyžaduje svolat Valnou hromadu - schůzi všech členů našeho stávajícího SR. Jak naložit s majetkem rozhodne také Valná hromada. Dále dle stanov přechází majetek rušené organizační jednotky ve prospěch  Unii rodičů. Z tohoto důvodu se členský příspěvek bude vybírat už do nového sdružení  (odhad začátkem nového kalendářního roku 2013).

 

      Prostřednictvím SR se financuje činnost a aktivity školy, které škola již nepokryje z příspěvku státu a svého zřizovatele (obce). Jedná se o členské příspěvky, tržbu za sběry, vstupné a výdělky z akcí Sdružení ( školní akademie, školní ples atd.).  Ročně se jedná o částku cca 70.000 Kč. Byla by velká škoda toto nezachovat.

     Další schůze, kde budeme hlasovat  o zrušení stávající organizace a ustanovení nového samostatného občanského sdružení,  bude svolána v prosinci, (zřejmě k datu konzultačních hodin ). Účast všech členů bude tedy naprosto nutná, potřebujeme váš hlas, podpis.
Kdo se nebude moci zúčastnit, dejte prosím vědět mě, popř.
řediteli školy, nebo učitelům, či prostřednictvím svých třídních důvěrníků.
Je možno dát zprávu na email:  
Gabi.Muzikova@seznam.cz.
Kontakt najdete i na našich webových stránkách sdružení:
https://sdruzenirodicupavlovice.webnode.cz/o-nas/, popřípadě nechejte zprávu v odkazu „napište nám“.

 

V   Pavlovicích u Přerova 16.října 2012


                                                                       Zapsala: Mužíková Gabriela – předsedkyně